จัดตั้งโรงครัวสนามกรมการทหารช่าง
29 พฤษภาคม 2564
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 กองพลทหารช่าง โดย กรมทหารช่างที่ 11 จัดตั้งครัวสนามเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจัดชุด Army Delivery นำอาหารกล่อง น้ำดื่มและหน้ากากอนามัย จำนวน 300 ชุดให้กับผู้นำชุมชน เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ 3, 8 และ 9 ต.เกาะพลับพลา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ทั้งนี้ครัวสนามกรมทหารช่างที่ 11 ได้รับการสนับสนุนน้ำดื่มจากร้านโอปอตุ๊กตา 300 ขวดและไข่ไก่ จำนวน 3,000 ฟอง จากฟาร์มพากเพียร เพื่อใช้ในการประกอบอาหารโดยมีเมนูอาหาร 2 เมนูคือ ข้าวราดคั่วกลิ้งหมู+ไข่ต้ม และ ข้าวราดผัดขิงไก่+ไข่ดาว