กิจกรรม SUMMER CAMP สอนว่ายน้ำให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชน

กองพลทหารช่าง ได้จัดกิจกรรมฝึกสอนทักษะว่ายน้ำเบื้องต้น เพื่อให้บุตรหลานได้มีความรู้พื้นฐานในการช่วยเหลือตนเอง จากการจมน้ำ พัฒนาตนเองสู่การเป็นเลิศทางด้านการแข่งขันว่ายน้ำ และใช้เวลาว่างจากการปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ ณ สระว่ายน้ำ 34 (สร้างสมวงศ์) ศูนย์กีฬา กรมการทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร โดยมี พลตรี ธีรพล ศรีเกษม ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง เป็นประธานในเการเปิดกิจกรรม