จิตอาสา บริจาคโลหิต
29 กันยายน 2564
เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 64 กองพลทหารช่าง โดย กรมทหารช่างที่ 11 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ "บริจาค โลหิต จิตอาสา เพื่อชาติ" เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรอง จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จ.ราชบุรี จำนวน 10 นาย (บริจาคได้ 8 นาย ) ได้ปริมาณโลหิต 3,600 cc