เดิน-วิ่ง มหิดลรำลึก คนละนิด เพื่ออาคารวัฒนเวช รพ.ราชบุรี

พล.ต.ธีรพล ศรีเกษม ผบ.พล.ช พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ร่วมกิจกรรมงานเดินวิ่ง มินิฮาร์ฟมาราธอน “มหิดลรำลึก”คนละนิด เพื่ออาคารวัฒนเวช รพ.ราชบุรี และร่วมมอบเหรียญรางวัล ทั้งนี้กองพลทหารช่างได้อำนวยความสะดวกในการสนับสนุนกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และสถานที่ในการจัดกิจกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยมีท่านวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญเป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬากลาง ค่ายบุรฉัตร กองพลทหารช่าง