ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานก่อสร้าง
16 กรกฎาคม 2564
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง ผู้แทน เจ้ากรมการทหารช่าง ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย
-โครงการย้ายที่ตั้ง โรงเรียนนายสิบทหารบก ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
-โครงการซ่อมปรับปรุงอาคารเรียน 120 คน ของ โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
- งานก่อสร้างโรงนอนทหารจุ 150 คน จำนวน 1 หลัง และห้องน้ำ - ห้องส้วม จำนวน 2 หลัง ของ กองพันนักเรียนนายสิบ กรมนักเรียน โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ ประจำปีงบประมาณ 2564
- งานก่อสร้างสนามฝึกทางยุทธวิธีอเนกประสงค์ กองทัพบก ในพื้นที่ ศูนย์การทหารราบ ประจำปีงบประมาณ 2564
- งานสำรวจแนวกันคลื่น ในพื้นที่สวนสนประดิพัทธ์
ซึ่งดำเนินการโดย กองพันทหารช่างที่ 111 กรมทหารช่างที่ 11 โดย ผู้บัญชาการกองพลทหารช่างได้กรุณาให้คำแนะนำเพิ่มเติม เรื่องการปฏิบัติงานก่อสร้างฯ และเน้นย้ำ ถึงมาตรการป้องกัน Covid-19 รวมถึง ได้มอบ เจลแอลกอฮอล์,หน้ากากอนามัย,ผลไม้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน