พิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการกองพลทหารช่างและผู้บังคับค่ายพักค่ายบุรฉัตร
5 เมษายน 2566
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 กองพลทหารช่าง จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการกองพลทหารช่างและผู้บังคับค่ายพักค่ายบุรฉัตร ระหว่าง พลโท จรัญรัตน์ พงษ์สุวรรณ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง (ท่านเก่า) กับ พลตรี ธีรพล ศรีเกษม ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง (ท่านใหม่) ณ ค่ายบุรฉัตร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี