ก่อสร้างพื้นที่สาธิตป้อมสนาม

กองพลทหารช่าง ดำเนินการ ก่อสร้างพื้นที่สาธิตป้อมสนาม ของโรงเรียนทหารช่าง ณ สนามฝึกจารุมณี เพื่อใช้ในการศึกษาวิชาป้อมสนามของกำลังพลเหล่าทหารช่าง