ต้อนรับน้องๆทหารใหม่และครอบครัว

ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง ร่วมต้อนรับน้องๆทหารใหม่และครอบครัว ณ หน่วยฝึกที่ 4,5,6 และ 7 ในพื้นที่ค่ายบุรฉัตร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ครอบครัวของน้องทหารใหม่ ว่าบุตรหลานของท่านจะได้รับการดูแลอย่างดี บรรยากาศการต้อนรับทั้งอบอุ่นและเป็นกันเอง ครอบครัวที่มาส่งน้องทหารใหม่ได้เยี่ยมชมโรงนอน โรงเลี้ยง รับทราบถึงสิทธิ สวัสดิการ การฝึกวิชาชีพ การได้รับวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น แนวทางการเข้ารับราชการต่อ และมาตรการความปลอดภัยในการฝึกที่กองทัพบกได้กำหนดไว้