ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างบ้านโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติฯ

พ.อ.สิษฐเศรษฐ์ หิรัณญพงศ์ รอง ผบ.พล.ช. (1) ตรวจเยี่ยมการดำเนินการก่อสร้างที่พักอาศัยให้กับพี่น้องประชาชน ในโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กรมการทหารช่าง อันเป็นความร่วมมือ CSR.กับ บ.คิวพี(ประเทศไทย)จำกัด โดยได้ให้คำแนะนำในการก่อสร้าง และ ขอบคุณกำลังพลทุกนายที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน