"แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ" เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ

พล.ต.พิจิตร บุญญสุวรรณ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ร่วมกิจกรรม “ แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ “ โดยร่วมเดินระยะทาง 6.3 ก.ม. และร่วมมอบเหรียญรางวัล ทั้งนี้กองพลทหารช่างได้อำนวยความสะดวกในการสนับสนุนกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และสถานที่ในการจัดกิจกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี ณ อุทยานหินเขางู