พิธีสวดมนต์และเจริญจิตภาวนาฯ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

พ.อ.ชาตรี สีผึ้ง เสนาธิการกองพลทหารช่าง ได้นำกำลังพล กองพลทหารช่าง ร่วมสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาฯ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายบุรฉัตร