"ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทองอุไรสง่างาม"

พล.ต.พิจิตร บุญญสุวรรณ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ค่ายบุรฉัตร ให้มีความร่มรื่น สวยงาม เพิ่มพื้นที่สีเขียวลดฝุ่น pm 2.5 โดยการปลูกต้นทองอุไร บริเวณสนามแข่งขันเปตอง ค่ายบุรฉัตร