พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก 3 ก.พ. 67

พ.อ.สิษฐเศรษฐ์ หิรัณญพงศ์ รอง ผบ.พล.ช.(1) ผู้แทน ผบ.พล.ช. ร่วมคณะรอง เสธ.กช.(2) ผู้แทน จก.กช. ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก 3 ก.พ. 67 ซึ่งได้จัดขึ้นโดยสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรี เพื่อสดุดีวีรกรรมและเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกที่ได้เสียสละชีวิต และเลือดเนื้อ เพื่อปกป้องประเทศชาติ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สวนสาธารณะจักรีอนุสรณ์สถาน เชิงเขาแก่นจันทร์