พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
26 มิถุนายน 2563
พล.ต.ธีรพล ศรีเกษม ผบ.พล.ช. พร้อมด้วย คุณชมชนก ศรีเกษม ประธาน สม.ทบ. สาขา พล.ช. และคณะผู้บังคับบัญชาของ พล.ช. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผวจ.ราชบุรี เป็นประธานในพิธี