“ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา ปันน้ำใจสู่รอยยิ้ม”

พล.ต.ธีรพล ศรีเกษม ผบ.พล.ช. ผู้แทน จก.กช. ร่วมกิจกรรมมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษา ให้กับน้องๆนักเรียนในพื้นที่ตามแนวชายแดน เพื่อให้น้องๆ นักเรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อเป็นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพในอนาคตต่อไป โดยมี ปธ.สม.ทบ.สาขา กช.เป็นประธาน และตรวจเยี่ยมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ มอบอุปกรณ์กีฬา และมอบห้องสุขา ให้กับ รร.ตชด.ตะโกปิดทองและ รร.ตชด.บ้านถ้ำหิน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยในการนี้ จก.กช. ได้มีดำริให้ปรับปรุงห้องสุขาให้กับน้องๆนักเรียนทั้งสองโรงเรียน เพื่อให้น้องๆมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น