ผู้บัญชาการกองพลทหารช่างพบปะทหารกองประจำการ
2 มิถุนายน 2564
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 พลตรี วิกร เลิศวัชรา ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง พบปะทหารกองประจำการ ในส่วนของ กองร้อยกองบัญชาการกองพลทหารช่าง เพื่อสอบถามปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ และได้ให้แนวทางในการปฏิบัติตัว พร้อมทั้งได้มอบหน้ากากอนามัย และสเปย์แอลกอฮอล์ ณ สโมสรนายทหารค่ายบุรฉัตร