จิตอาสา พัฒนา
11 มิถุนายน 2564
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 กองพลทหารช่าง โดย กองพันทหารช่างที่ 111 กรมทหารช่างที่ 11 จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับบุคคลากรทางการศึกษา และ อสม.ประจำหมู่บ้าน เข้าดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ BKC และเช็ดแอลกอฮอล์ตามจุดสัมผัสต่างๆ ในพื้นที่อาคารเรียนและสนามเด็กเล่น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ภายในศูนย์เด็กเล็ก และศูนย์ กศน.บ้านห้วยตะแคง ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี เพื่อสร้างความมั่นใจให้สถานศึกษา ได้ปลอดเชื้อในห้วงก่อนเปิดภาคเรียนต่อบุคคลากรทางการศึกษา,ผู้ปกครองแและน้องๆก่อนวัยเรียน พร้อมกันนี้ได้มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์และแอลกอฮอร์ ให้กับศูนย์เด็กเล็ก เพื่อไว้ใช้ประโยชน์เป็นส่วนรวมต่อไป