จิตอาสา บริจาคโลหิต
14 ตุลาคม 2564
เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 64 กองพลทหารช่าง ได้จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564 และ เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตปริมาณโลหิตสำรองขาดแคลน ไม่เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วย ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 ราชบุรี สภากาชาดไทย จำนวน 6 นาย ได้ปริมาณรายละ 450 ซีซี รวมทั้งสิ้น 2,700 ซีซี