โครงการ "ออมสินสารพัดช่าง สารพัดอาชีพ"

กองพลทหารช่างร่วมจัดกำลังพลและแม่บ้านเข้าฝึกอบรมฝึกวิชาชีพจำนวน 6 วิชา ได้แก่ การทำเครปเย็นนมสด การทำเทียนหอมสมุนไพร การทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน วาฟเฟิลไส้ทะลัก วุ้นแฟนซี ยาหม่องสมุนไพร ตามโครงการ "ออมสินสารพัดช่าง สารพัดอาชีพ" โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และ ธนาคารออมสิน เพื่อเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สามารถต่อยอด และนำมาประกอบเป็นอาชีพเสริมได้ โดยมี พ.อ.สิษฐเศรษฐ์ หิรัณญพงศ์ รอง ผบ.พล.ช.(1)ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ แก่แม่บ้านและกำลังพลที่เข้ารับการอบรม