จิตอาสา บริจาคโลหิต
20 กรกฎาคม 2564
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 กรมการทหารช่าง โดย กองพลทหารช่าง (กรมทหารช่างที่ 11) จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน 5 นาย ร่วมโครงการ “บริจาค โลหิต จิตอาสา เพื่อชาติ” เพื่อสำรองโลหิต ให้กับผู้ป่วยฉุกเฉิน ชื่อ น.ส.ฐวมลวรรณ อนันตเฑียร ซึ่งจะทำการผ่าตัดในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ที่ โรงพยาบาลราชบุรี โดยบริจาค ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี สภากาชาดไทย