จิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันปีหลวง

กองพลทหารช่างและหน่วยขึ้นตรงพร้อมด้วย ช.พัน.51 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดเขตสุขาภิบาลในพื้นที่ชุมชนค่ายบุรฉัตร และได้จัดกิจกรรมจิตอาสาป้องกันโรคระบาดจากยุงลายให้กับชุมชนโดยรอบที่ตั้งของหน่วยโดยมี พล.ต. ธีรพล ศรีเกษม ผบ.พล.ช. ตรวจเยี่ยมและร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา