กิจกรรมจิตอาสา
5 พฤษภาคม 2564
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 กำลังพลจิตอาสาของกองบัญชาการกองพลทหารช่าง และ กองร้อยกองบัญชาการกองพลทหารช่าง ร่วมทำความสะอาดบริเวณ แฟลต ป.123 ของกองพลทหารช่าง และได้ประชาสัมพันธ์ให้กำลังพลและครอบครัว ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ทั้งนี้ พลตรี วิกร เลิศวัชรา ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง ได้มอบไข่เป็ดบางปะกง 2 จากโครงการทหารพันธุ์ดี กรมการทหารช่าง, หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์เเบบพกพา ให้กับกำลังพลและครอบครัวที่พักอาศัยในแฟลต