คณะทำงานด้านกิจการพลเรือน ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยของหน่วย

พ.อ.สิษฐเศรษฐ์ หิรัณญพงศ์ รอง ผบ.พล.ช.(1) ผู้แทน ผบ.พล.ช. ให้การต้อนรับ พล.ต.อานนท์ เพชรคำ หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือนและคณะฯ ในการตรวจสอบประเมินผล การปฏิบัติงานและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยของหน่วย เพื่อเป็นการปรับปรุงหน่วยบรรเทาสาธารณภัยของ ทบ.ให้มีความพร้อม รับมือต่อภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น