จำหน่ายผลผลิตจากโครงการทหารพันธุ์ดีกรมการทหารช่าง

พล.ต. พิจิตร บุญญสุวรรณ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง ตรวจเยี่ยม และร่วมประชาสัมพันธ์สินค้าโครงการทหารพันธุ์ดี กรมการทหารช่าง และผลผลิตทางการเกษตรของหน่วย ที่นำมาจำหน่ายเนื่องในงานกาชาดประจำปี 2566ระหว่างวันที่ 8-18 ธ.ค. 66 เวลา 1500-1800 โดยรายได้ทั้งหมดนำทูลเกล้าถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณ ประตู 2 ค่ายบุรฉัตร กองพลทหารช่าง