พิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์พืช จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พล.ต.ธีรพล ศรีเกษม ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์พืช จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระราชทานให้กับทหารกองประจำการ ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพด้านการเกษตร ได้นำองค์ความรู้ และเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับไปขยายผลในพื้นที่ของตนเองภายหลังจากปลดประจำการ โดยมีผู้แทนหน่วยเป็นผู้รับพระราชทานแทน ณ โครงการทหารพันธุ์ดี กช.