พิธีวางพานพุ่มสักการะพระอนุสาวรีย์
23 มิถุนายน 2564
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 พลตรี วิกร เลิศวัชรา ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง และคณะนายทหารฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน เนื่องในวันสถาปนาเหล่าทหารช่าง ครบรอบปีที่ 146