กิจกรรมจิตอาสา
11 มิถุนายน 2564
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 กรมการทหารช่าง โดย กองพลทหารช่าง จัดกิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นทองอุไร จำนวน 180 ต้น และปลูกบัวแดง เพื่อปรับภูมิทัศน์ ณ บริเวณแนวรั้วด้านหน้าค่ายบุรฉัตร ระยะทางยาวรวม 1800 เมตร