ผู้บัญชาการกองพลทหารช่างพร้อมด้วย คุณชมชนก ศรีเกษม ตรวจเยี่ยมการดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายบุรฉัตร

พล.ต.ธีรพล ศรีเกษม ผู้บัญชาการกองพลทหารช่างพร้อมด้วย คุณชมชนก ศรีเกษม ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายบุรฉัตร และได้กรุณามอบอาหารว่างและของเล่นสำหรับพัฒนาการเด็กๆ โดยได้พบปะน้องๆและครูพี่เลี้ยงเพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงานพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาศูนย์ เพื่อให้มีความพร้อมในการเลี้ยงดูบุตรหลานให้เติบโตพร้อมเป็นอนาคตที่ดีของชาติ