ฝึกวิชาชีพให้กับทหารใหม่ ผลัดที่ 1/66

กองพลทหารช่าง โดย กองพันทหารช่างที่ 111 ได้จัดการฝึกวิชาชีพให้กับทหารใหม่ ผลัดที่ 1/66 เพื่อนำไปต่อยอดอาชีพหลังปลดประจำการ มีจำนวน 4 วิชา คือ วิชาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร , วิชาเชื่อมโลหะเบื้องต้น , การทาสีภายในอาคาร และ การติดตั้งระบบท่อใสอาคาร