ตรวจเยี่ยมกลุ่มแม่บ้านตัดเย็บชุดฝึกกองพลทหารช่างและ กลุ่มแม่บ้านสายบ่าวาโก้

พล.ต.พิจิตร บุญญสุวรรณ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่างพร้อมด้วย คุณวิจิตรา บุญญสุวรรณ ได้เห็นถึงความสำคัญของกลุ่มแม่บ้านของหน่วยในการประกอบอาชีพ หารายได้ให้กับครอบครัวกำลังพล โดยได้ตรวจเยี่ยมกลุ่มแม่บ้านตัดเย็บชุดฝึกกองพลทหารช่างและ กลุ่มแม่บ้านสายบ่าวาโก้ เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ในการดำเนินการ และได้หาแนวทางแก้ไข - ช่วยเหลือ ในการนี้ได้กรุณามอบของที่ระลึก และ มอบเงินค่าตอบแทนพิเศษ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป