เสนาธิการกองพลทหารช่าง ตรวจความพร้อมของหน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 4,5,6 และ 7 ในพื้นที่ค่ายบุรฉัตร

เสนาธิการกองพลทหารช่าง ตรวจความพร้อมของหน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 4,5,6 และ 7 ในพื้นที่ค่ายบุรฉัตร ด้านอาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมไปถึงมาตรการป้องกันโรคลมร้อน, มาตรการการป้องกันโรคระบาด เพื่อเตรียมการต้อนรับน้องคนเล็กของกองทัพบก ที่จะเข้ามาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกัน ในวันที่ 1 พ.ย. 66 ที่จะถึงนี้ และเพื่อให้การฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/2566 เป็นไปตามนโยบายผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด