กองทัพบก ช่วยเหลือประชาชน
25 มิถุนายน 2564
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 กองพลทหารช่าง โดย กองพันทหารช่างที่ 111 กรมทหารช่างที่ 11 ร่วมกับ อบต.บ้านคา และผู้นำชุมชนร่วมกันส่งมอบบ้านที่ดำเนินการก่อสร้างใหม่ให้กับ น.ส.จำนงค์ คงนาค อายุ 55 ปี (อาศัยอยู่กับมารดา อายุ 87 ปี) บ้านเลขที่ 126/1 หมู่ที่ 13 ต.บ้านคา อ.บัานคา จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่บรรเทาสาธารณภัยของหน่วย ได้ประสบวาตภัยบ้านพังเสียหายทั้งหลัง เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.64 ซึ่งได้รับการร่วมมือร่วมใจกัน จาก อบต.บ้านคา ร้านวัสดุก่อสร้าง และผู้นำท้องถิ่นร่วมบริจาควัสดุก่อสร้าง