จิตอาสา บริจาคโลหิต
16 มิถุนายน 2564




เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 กองพลทหารช่าง โดย กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ กองพลทหารช่าง จัดกำลังพลเข้าร่วมโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อชาติ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรอง ในโรงพยาบาล เพื่อสำรองโลหิตในห้วงสถาณการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 สภากาชาดไทย จังหวัดราชบุรี ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 2,250 ซีซี