โครงการสอนทักษะการเล่นกอล์ฟขั้นพื้นฐาน

สนามกอล์ฟภาณุรังษี สร้างโอกาสให้เยาวชนรวมเยาวชนนักกอล์ฟเข้าโครงการสอนทักษะการเล่นกอล์ฟขั้นพื้นฐาน กฎ กติกา มารยาท รวมทั้งการพัฒนาทักษะการเล่นให้กับบุตรหลานในค่ายบุรฉัตรและค่ายภาณุรังษี เด็ก และเยาวชนในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ ในห้วงวันที่ 11-27 เม.ย.66 เวลา 1530-1730 ณ สนามไดร์ฟกอล์ฟ ศูนย์พัฒนากีฬากรมการทหารช่าง ภายในค่ายบุรฉัตร โดยในวันที่ 11 เม.ย.66 คุณฉัตรวรุณ โอฬารไพบูลย์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง และ พลตรี ธีรพล ศรีเกษม ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง ได้กรุณามาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และเพื่อให้มีการพัฒนาทักษะการเล่นต่อไป