พิธีขอขมาลาอุปสมบทต่อผู้บังคับบัญชา
18 กรกฎาคม 2566
พ.อ.สิษฐเศรษฐ์ หิรัณญพงศ์ รอง ผบ.พล.ช.(1) ผู้แทน ผบ.พล.ช. เป็นประธานในพิธีขอขมาลาอุปสมบทต่อผู้บังคับบัญชา ในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ของกำลังพลในส่วนของ พล.ช. และ นขต.พล.ช. และได้กรุณาให้โอวาท ณ ห้องอเนกประสงค์ บก.พล.ช.