จิตอาสา ช่วยเหลือเกษตรกร
14 ตุลาคม 2564
เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 64 กรมการทหารช่าง โดยกองพลทหารช่าง (กองพันทหารช่างที่ 111 กรมทหารช่างที่ 11) จัดกำลังพลชุดจิตอาสาเข้ารับผลผลิตทางการเกษตร (ฝรั่งกิมจู) จำนวน 50 กก. ของนางพะเยาว์ นิลวงศ์ บ้านเลขที่ 48/1 หมู่ 6 ต.บางป่า อ.เมือง จ.ราชบุรี เกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบปัญหาผลผลิตราคาตกต่ำ จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน โดยได้นำมาเป็นอาหารพิเศษให้กับทหารกองประจำการได้รับประทาน