ช่วยเหลือประชาชน Army Delivery
6 พฤษภาคม 2564
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 กองพลทหารช่าง โดย กรมทหารช่างที่ 11 ได้จัดชุด Army Delivery มอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือให้กับประชาชนบริเวณพื้นที่ตำบลเกาะพลับพลา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19