อบรมการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ AED และการทำ CPR

กองพลทหารช่าง ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี และหน่วยตรวจโรคค่ายบุรฉัตร จัดอบรมการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ AED และการทำ CPR ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างถูกวิธี ให้ หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 4,5,6 และ 7 ในพื้นที่ค่ายบุรฉัตร ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันการเจ็บป่วย ของน้องทหารใหม่ จากอีกหลายมาตรการที่ กรมแพทย์ทหารบกแนะนำ กองพลทหารช่างพร้อมดูแลน้องทหารใหม่ ผลัด 1/66 ทุกนาย เพราะเราคือ ”ครอบครัวกองทัพบก”