จัดตั้งโรงครัวสนามกรมการทหารช่าง
5 มิถุนายน 2564
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2564 กองพลทหารช่าง โดย กองพันทหารช่างที่ 602 กรมทหารช่างที่ 11 ได้ดำเนินการจัดตั้งโรงครัวสนาม กรมการทหารช่าง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ (COVID-19) ให้กับประชาชนในพื้นที่ ม.12 และ ม.15 บ.ห้วยตะแคง ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จว.ราชบุรี โดยได้ดำเนินการประกอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 200 กล่อง รายการอาหารประกอบด้วยคั่วกลิ้งหมูและน่องไก่ทอด ,จัดรถผลิตน้ำดื่มเพื่อการบรรเทาสาธารณภัย บริการผลิตและแจกจ่ายน้ำดื่มชนิดบรรจุขวด จำนวน 200 ขวด , จัดชุด Army Delivery สำหรับแจกจ่ายอาหาร/น้ำดื่ม และหน้ากากอนามัยทางการแพทย์พร้อมแอลกอฮอล์สเปรย์ ให้กับหัวหน้าชุมชน เพื่อนำไปแจกจ่ายในชุมชน พร้อมกับดำเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนต้าน COVID-19