น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันนวมินทรมหาราช

กองพลทหารช่างจัดพิธีวางพวงมาลาและพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จสู่สวรรคาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ที่พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ