ผบ.พล.ช. ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ภายในค่ายบุรฉัตร
2 พฤศจิกายน 2565
เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 65 พล.ต.จรัญรัตน์ พงษ์สุวรรณ ผบ.พล.ช. ทำการตรวจเยี่ยมการดำเนินการต่อทหารใหม่ของหน่วยฝึกทหารใหม่ของ กช. ในค่ายบุรฉัตรทั้ง 4 หน่วยฝึก (หน่วยฝึกที่ 4-7) ทั้งนี้ได้กรุณาให้แนวทางในการปฏิบัติสำคัญต่อการป้องกันการเกิดคลัสเตอร์ของโรค Covid-19 ภายในหน่วยฝึกตามนโยบาย จก.กช. และแนวทางในการดำเนินการเรื่องอื่นๆ อาทิ การป้องกันโรคลมร้อน แนวทางการฝึกที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงได้กรุณาพูดคุยกับทหารใหม่อย่างเป็นกันเองเพื่อบรรเทาภาวะความเครียด และขอรับทราบปัญหาส่วนตัวด้านต่างๆของทหารใหม่ อันจะได้ร่วมกันแก้ไข ณ ค่ายบุรฉัตร อ.เมือง จ.ราชบุรี