เสนาธิการกองพลทหารช่าง พบปะทหารกองประจำการ

เมื่อวันที่ 26 มี.ค.67 เวลา 19.00 น. เสนาธิการกองพลทหารช่าง พบปะทหารกองประจำการ พล.ช. และนขต.พล.ช. เพื่อชี้แจงถึงหน้าที่ ความสำคัญของทหารกองประจำการ พร้อมสอบถามความเป็นอยู่ และรับฟังความคิดเห็น เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตน้องทหาร สร้างความมั่นใจในการรับราชการ ในการนี้ได้ส่งความห่วงใยถึงครอบครัวของน้องทหาร ทุกนาย กองพลทหารช่างพร้อมช่วยเหลือในทุกความเดือดร้อน เสมือนเป็นคนในครอบครัว และได้แจ้งสิทธิประโยชน์ของการเลื่อนปลดประจำการออกไปตามนโยบาย ทบ.