อบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร

พล.ต.พิจิตร บุญญสุวรรณ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง เป็นประธานในการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน ม.ค. 67 ณ สโมสรค่ายบุรฉัตร โดยมี พระอาจารย์ธนดิตถ์ ธัมมนันโท ประธานคณะสงฆ์ปิยโปฎกธรรมสถาน เป็นพระวิปัสสนาจารย์ ซึ่งนำกำลังพลฝึกเจริญสติภาวนาเพื่อก่อให้เกิดสติปัญญา มีจิตใจที่สงบ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ในทุกเหตุการณ์