วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
6 เมษายน 2564
เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 64 เวลา 0900 พันเอก พิจิตร บุญสุวรรณ เสนาธิการกองพลทหารช่าง ผู้แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง ร่วมงานรัฐพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 1 สวนสาธารณะจักรีอนุสรณ์สถาน (เชิงเขาแก่นจันทน์) จังหวัดราชบุรี