จิตอาสา บริจาคโลหิต
12 กรกฎาคม 2564
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 กรมการทหารช่าง โดย กองพลทหารช่าง จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิต ให้กับ น.ส.ฐวมลวรรณ อนันตเฑียร อายุ 47 ปี ณ ธนาคารโลหิต โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี ซึ่งป่วยเป็นโรคทางสมองและจำเป็นต้องผ่าตัดเร่งด่วน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในห้วงเดือนมหามงคล กรกฎาคม 2564