ทหารใหม่ ผลัด 1/66 เข้ารับการฝึกและศึกษาวิชาป้อมสนาม ในพื้นที่สาธิตป้อมสนามของโรงเรียนทหารช่าง

กองพลทหารช่าง โดยหน่วยฝึกทหารใหม่ ในพื้นที่ค่ายบุรฉัตร นำทหารใหม่ ผลัด 1/66 เข้ารับการฝึกและศึกษาวิชาป้อมสนาม ในพื้นที่สาธิตป้อมสนามของโรงเรียนทหารช่าง ณ สนามฝึกจารุมณี ซึ่งได้ก่อสร้างป้อมสนามประเภทต่างๆไว้ ทำให้ทหารใหม่เกิดความเข้าใจถึงประโยชน์ของป้อมสนาม , ขนาด , มิติ , การใช้งาน ได้อย่างถูกต้อง และเข้าใจบรรยากาศ ความรู้สึกของเพื่อนทหารที่ปฎิบัติหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดน ว่ามีความเป็นอยู่อย่างไร