จิตอาสาพัฒนา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

พ.อ.เฉลิมพล นุตรักษ์ รอง ผบ.พล.ช.(2) ผู้แทน ผบ.พล.ช. พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ตรวจเยี่ยมกำลังพลและร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยได้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทาง รอบอุทยานหินเขางู เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอุทยานหินเขางู หรือ ออกกำลังกาย ได้รับความปลอดภัย