จิตอาสาช่วยเกษตรกร
27 กันยายน 2564
เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 64 กองพลทหารช่าง โดย กองพันทหารช่างที่ 602 กรมทหารช่างที่ 11 พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาเข้าให้การช่วยเหลือเกษตรกรในการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรได้แก่ เห็ดนางฟ้า ในพื้นที่ บ้านทุ่งน้อย ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกร ซึ่งได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 โดยได้นำมาประกอบเลี้ยงให้กับพลทหารกองประจำการของหน่วยฯ