จิตอาสา บริจาคโลหิต
7 ตุลาคม 2564
เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 64 กรมการทหารช่าง โดย กองพลทหารช่าง (กองพันทหารช่างที่ 602 กรมทหารช่างที่ 11) จัดกำลังพล นายสิบและพลทหารเข้าร่วมโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิต เพื่อชาติ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองในโรงพยาบาล รวมถึงมีผู้บริจาคลดน้อยลง เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 สภากาชาดไทย จว.ร.บ. โดยบริจาคจำนวน 7 นาย ได้ปริมาณโลหิต รวมจำนวน 3,150 ซีซี