จิตอาสาบริจาคโลหิต
16 มิถุนายน 2564
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 กองพลทหารช่าง โดย กองพันทหารช่างที่ 602 กรมทหารช่างที่ 11 จัดกำลังพลจิตอาสาบริจาคโลหิต เพื่อชาติ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองในโรงพยาบาล รวมถึงมีผู้บริจาคลดน้อยลง เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 สภากาชาดไทย จังหวัดราชบุรี ได้ปริมาณโลหิต รวมจำนวน 3,600 ซีซี